ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

– Απολλωνάκια (4 ετών)
– Μπαμπίνι (5 ετών)
– Αστεράκια (6 ετών)
– Κ8 (2 γκρουπ)
– Κ9 (2 γκρουπ) 
– Κ10 (3 γκρουπ)
– Κ11 (2 γκρουπ)
– Κ12 (3 γκρουπ)
– Κ13 (2 γκρουπ)
– Κ14 (3 γκρουπ) 
– Κ15 (3 γκρουπ)
– Έφηβοι
– Νέοι (2 γκρουπ)