ΑΚΑΔΗΜΙΑ: Πρόγραμμα Προετοιμασίας 2018

Η ώρα έναρξης της πρωινής προπόνησης για την Κ15/Κ16 είναι στις 8.00 και για την Κ18 στις 9.00 ενώ για την απογευματινή προπόνηση η ώρα έναρξης για την Κ15/Κ16 είναι στις 18.00 ενώ για την Κ18 στις 19.00.

ΗΜ.20/8/1821/8/1822/8/1823/8/1824/8/1825/8/1826/8/18
ΠρωίΚ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
ΡΕΠΟΡΕΠΟ
Απογ.Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
ΡΕΠΟΡΕΠΟ
27/8/1828/8/1829/8/1830/8/1831/8/181/9/182/9/18
ΠρωίΚ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
—-Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
—-
Απόγ.Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
—-—-Κ15/Κ16
Κ18
3/9/184/9/185/9/186/9/187/9/188/9/189/9/18
ΠρωίΚ15/Κ16
Κ18
—-Κ15/Κ16
Κ18
—-Κ15/Κ16
Κ18
—-—-
Απογ.—-Κ15/Κ16
Κ18
—-Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
Κ15/Κ16
Κ18
Μοιραστείτε:

Αφήστε μια απάντηση