Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου

  • 1 Ιουνίου 2022
  • NEA

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 20:00 στο γήπεδο του Απόλλωνα Χαλανδρίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, βάσει του Καταστατικού και του αθλητικού νόμου Ν.2725/1999 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στο γήπεδο του Απόλλωνα (Σαρανταπόρου & Λευκωσίας, Κ. Χαλάνδρι).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών.

2. Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων της χρήσης 2021 και απολογισμός διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης της υπολόγου χρήσεως 01/01/2021 – 31/12/2021

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη για τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου, καθώς και τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών χρήσης 2021.

4. Εγκριση του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 01/01/2021 – 31/12/2021

5. Ενημέρωση τροποποιήσεων Καταστατικού.

6. Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την Τετάρτη 22 Ιουνίου (από τις 19:30 έως τις 22:30), για την Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7. Διάφορα θέματα/ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σε αυτή το 1/2 πλέον ενός των ταμειακώς ενήμερων μελών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρα 21:00 και στον ίδιο τόπο, βρίσκεται δε σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων μελών.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά αντιπροσώπου συμμετοχής τους, όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ένα (1) πλήρες έτος από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Απόλλωνα Χαλανδρίου

Ο Πρόεδρος Βαγγέλης Ξυπολιτίδης | Ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Παπαφιλόπουλος

Μοιραστείτε:

Αφήστε μια απάντηση